Oferta Poradni

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00,  a w soboty od 8.00 do 13.00.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, działających na terenie dzielnicy Targówek. Poradnia udziela również pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Z każdą placówką na terenie dzielnicy Targówek współpracuje psycholog poradni, który prowadzi badania dzieci i uczniów, koordynuje przebieg działań diagnostycznych oraz związanych z wydawaniem dokumentów – orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy. Informacje dotyczące kontaktu z psychologami dostępne są w tabeli Przydział placówek, a także w każdej szkole i przedszkolu. Psycholog opiekujący się daną placówką prowadzi także indywidualne konsultacje dla pedagogów, wychowawców i rodziców dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów. 

Poradnia prowadzi także szereg działań diagnostycznych i postdiagnostycznych. Zapisy do specjalistów oraz na zajęcia możliwe są w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osób prowadzących.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną o sposobie realizacji zajęć postdiagnostycznych decydują osoby prowadzące, u których można uzyskać szczegółowe informacje. Zmianie mogą ulec również godziny pracy poradni.

Realizowane działania

Osoba prowadząca

Diagnoza psychologiczna

Zgodnie z przydziałem placówek

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 3 lat
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jolanta Niksińska
Ewa Mirowska
Karolina Graf
Anna Peschel-Świerkosz
Agnieszka Babis
Danuta Szpręgiel
Katarzyna Bartkiewicz-Godoń
Amelia Pergół
Mateusz Głowacki

Terapia EEG-Biofeedback

Ewa Łącka-Krysiak
Anna Różycka

Diagnoza i terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy metodą Tomatisa

Beata Kuczewska-Kiełbus

Terapia logopedyczna, doradztwo i instruktaż dla rodziców

Karolina Graf
Anna Peschel-Świerkosz
Katarzyna Bartkiewicz-Godoń
Marta Olszewska
Małgorzata Arciuch
Wioletta Kaliszyk
Barbara Krupińska
Anna Opiela

Elżbieta Konopacka

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Agnieszka Babis- Ślarzyńska
Amelia Pergół

Monika Burnicka

Elżbieta Konopacka

Wideotrening Komunikacji (VIT)

Małgorzata Zdzienicka

Diagnoza preferencji zawodowych i preorientacja zawodowa, pomoc w planowaniu dalszej drogi kształcenia

Ewa Cacko

Konsultacje dla dzieci i rodziców dzieci klas III-VI mających trudności w pisaniu

Maria Serzysko

Diagnoza i terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
Konsultacje dla rodziców dotyczące trudności szkolnych dzieci

Kinga Karaś
Maria Serzysko
Anna Zych

Magdalena Rodak

Iwona Lipińska

Iwona Grymuła

Jolanta Kubicka – Błażejczyk

Katarzyna Hańczewska

Barbara Ciporska

Małgorzata Olmińska

Maria Serzysko

Kamila Ujma

Weronika Piasecka

Konsultacje dla rodziców dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych

Jolanta Niksińska
Magdalena Bochenek

Doradztwo dla dzieci zdolnych i ich rodziców oraz nauczycieli

Małgorzata Zdzienicka
Beata Banasiak
Ewa Cacko

Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkołach

Kinga Karaś
Anna Zych

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach Dzielnicowego Centrum ds. Integracji, dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych, wydawania orzeczeń i opinii, organizacji warunków kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jolanta Niksińska
Magdalena Bochenek

Doradztwo merytoryczne dla logopedów szkół i przedszkoli

Anna Peschel-Świerkosz

Indywidualne konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli wszystkich poziomów nauczania dotyczące trudności wychowawczych

Barbara Rajewicz

Grażyna Szutkowska

Indywidualne konsultacje w sprawach wychowawczych oraz konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli będących ofiarami i/lub świadkami przemocy

Barbara Rajewicz

Interwencja kryzysowa w szkole

Magdalena Bochenek

Małgorzata Trojan

Barbara Ćwiok

Kamila Biernacka - Nowak