Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest jedną z form pomocy psychologicznej oferowanej przez poradnię dla młodzieży. Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu jest jednym z najtrudniejszych wyborów,  przed jakimi staje młodzież gimnazjalna oraz licealna.

Naszym zadaniem jest:

  • zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy,
  • pomoc uczniom w poznaniu samego siebie, swoich realnych możliwości, zainteresowań, cech osobowości oraz predyspozycji do określonych zawodów,
  • pogłębianie wiedzy o zawodach i poznanie różnych dróg ich zdobycia,
  • pomoc uczniom mającym problemy zdrowotne w określeniu przeciwwskazań do wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Zadania te realizowane są poprzez:

  • zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II i III gimnazjów oraz liceów przygotowujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia,
  • zajęcia antystresowe dla maturzystów i uczniów klas III gimnazjów mające na celu zapoznanie z technikami relaksacyjnymi oraz metodami uczenia się i zdawania egzaminów,
  • zajęcia warsztatowe dotyczące autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej dla klas III liceum i szkół zawodowych,
  • prowadzone są również konsultacje indywidualne dla uczniów wyżej wymienionych klas,
  • indywidualne badania preferencji zawodowych na terenie poradni,
  • porady zawodowe dla uczniów i ich rodziców.


Poradnia dysponuje materiałami informacyjnymi dotyczącymi zawodów szkół ponadgimnazjalnych, uczelni oraz testami preferencji zawodowych.

Materiały informacyjne są dostępne dla uczniów na terenie poradni.

Zapraszamy do skorzystania z oferty poradni w zakresie doradztwa zawodowego. Zadania w tym zakresie realizują psycholodzy poradni – mgr Ewa Cacko i mgr Ewa Myszkowska.

MEN – DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE: materiały i informacje