Rodzice

UNIWERSYTET DLA RODZICÓW

Zadania  poradni obejmują wspomaganie wychowawczej funkcji  rodziny oraz pomoc rodzicom w  rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Udzielamy pomocy rodzicom dzieci zamieszkałych na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oraz uczęszczających do placówek działających na Targówku.

Zapraszamy  rodziców  zainteresowanych oceną i rozwijaniem  potencjału  dzieci i młodzieży,  borykających  się  z  trudnościami  wychowawczymi,  przeżywających problemy  rodzinne  lub  osobiste,  poszukujących  informacji   i chcących rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie.
Kontakt ze specjalistami poradni jest możliwy w godzinach pracy poradni oraz podczas dyżurów na terenie placówek (terminy uzgodnione zgodnie z potrzebami przedszkoli i szkół, informacje dostępne na terenie placówek).

 

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Bezpłatna pomoc w czasie pandemii