Weronika Piasecka – Dyrektor Poradni

Jest pedagogiem, logopedą oraz menedżerką oświaty. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W systemie oświaty pracuje od osiemnastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i ośrodku interwencji kryzysowej.

Jest absolwentką studiów podyplomowych z pomocy psychologicznej i socjoterapii oraz z logopedii. Posiada kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN). Obecnie w trakcie czteroletniego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Posiada ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Liderów Oświaty, Szkoły uczącej się”, posiada kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową. Od 2021 r. jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 na Targówku. Prowadzi nadzór merytoryczny i pedagogiczny pracowników Poradni.

 

Monika Bombalska-Konsowska – Wicedyrektor Poradni

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie kierunek: psychologia na UKSW.  Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, mediacji oświatowych oraz zarządzania oświatą.

W systemie oświaty pracuje od 22 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach różnych typów. Od 18 lat związana z warszawskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci i młodzieży. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom. Przez wiele lat prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

 

Martyna Czopowicz – Wicedyrektor Poradni

Psycholog dziecięcy. Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii również na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie czteroletniej specjalizacji z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji SYNAPSIS oraz w Warszawskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Jej zainteresowania zawodowe są związane z diagnozą małych dzieci (od najwcześniejszych miesięcy do wieku szkolnego). Specjalizuje się w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych. Pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.