Weronika Piasecka – Dyrektor Poradni

Jest pedagożką, logopedką oraz menedżerką oświaty. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W systemie oświaty pracuje od osiemnastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i ośrodku interwencji kryzysowej.

Jest absolwentką studiów podyplomowych z pomocy psychologicznej i socjoterapii oraz z logopedii. Posiada kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej (według programu zaakceptowanego przez Sekcję Naukową Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii w nurcie integracyjnym, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP).

Posiada ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Liderów Oświaty, Szkoły uczącej się”, posiada kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową. Od 2021 r. jest dyrektorką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 na Targówku. Prowadzi nadzór merytoryczny i pedagogiczny pracowników Poradni.

 

Monika Bombalska-Konsowska – Wicedyrektor Poradni

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie kierunek: psychologia na UKSW.  Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, mediacji oświatowych oraz zarządzania oświatą.

W systemie oświaty pracuje od 22 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach różnych typów. Od 18 lat związana z warszawskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci i młodzieży. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom. Przez wiele lat prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

 

Martyna Czopowicz – Wicedyrektor Poradni

Psycholog dziecięcy. Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii również na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie czteroletniej specjalizacji z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji SYNAPSIS oraz w Warszawskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Jej zainteresowania zawodowe są związane z diagnozą małych dzieci (od najwcześniejszych miesięcy do wieku szkolnego). Specjalizuje się w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych. Pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.

 

Danuta Szpręgiel – Wicedyrektor Poradni

Danuta Szpręgiel. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, specjalność pedagogika specjalna oraz podyplomowych studiów z Wczesnego Wspomagania Rozwoju na APS. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami. Współpracuje z Fundacją Okno, podejmując działania na rzecz rodzin dzieci z autyzmem. W poradni koordynuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz zajmuje się diagnozą dzieci w spektrum autyzmu i diagnozą procesów integracji sensorycznej.

Psycholodzy

Pedagodzy

Logopedzi

Agnieszka Babis-Ślarzyńska

Beata Banasiak

Olga Biernat

Magdalena Bochenek

Ewa Cacko

Beata Choroszewska

Paulina Czaplińska

Barbara Ćwiok

Mateusz Głowacki

Magda Kabata

Ewa Kondratowicz

Marta Kołacz

Aleksandra Królik

Małgorzata Kępka

Ewa Myszkowska

Marta Myślińska

Agnieszka Młynarczyk

Jolanta Niksińska

Małgorzata Podwysocka

Magdalena Popielarska

Monika Przybysz

Anna Puchała

Magdalena Rodak

Anna Roguska

Ewelina Romańska

Martyna Rosłoniec

Anna Samsel

Beata Staniszewska

Tetiana Stetsiuk

Grażyna Szutowska

Joanna Szymczuk

Małgorzata Trojan

Anna Woś

Honorata Zawistowska

Małgorzata Zdzienicka

Dorota Błażejczyk-Głowacka

Iwona Grymuła

Katarzyna Hańczewska

Kinga Karaś

Elżbieta Konopacka

Halina Krajewska

Jolanta Kubicka-Błażejczyk

Beata Kuczewska-Kiełbus

Iwona Lipińska

Ewa Mirowska

Małgorzata Olmińska

Amelia Pergół

Barbara Rajewicz-Zawrotny

Anna Sołtys

Danuta Szpręgiel

Leszek Telak

Joanna Turek

Kamila Ujma

Anna Zych

Małgorzata Arciuch

Katarzyna Bartkiewicz-Godoń

Karolina Graf

Wioletta Kaliszyk

Barbara Krupińska

Anna Opiela

Anna Peschel-Świerkosz

Monika Piechota

Kamila Wójcicka