12 kwietnia 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dla rodzin z dziećmi z Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Projekt jest realizowany od 01.07.2020 r. do 30.11.2022 r.

Projekt adresowany jest do rodzin z dziećmi z Województwa Mazowieckiego, które:
• przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe,
• rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają,
• rodziców zastępczych.

Bezpłatna oferta:
• specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• grupy wsparcia dla rodziców
• spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi

Pomoc w ramach projektu świadczona jeststacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz online.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047, e-mail: zapisy@sdr.org.pl

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria kwalifikacji do projektu. Zapisy na zajęcia prowadzone są według kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji o dostępnej bezpłatnej pomocy na stronie www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

Kategorie