12 sierpnia 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

Zapisy na terapie lub zajęcia specjalistyczne

Szanowni Państwo!
Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wypełnić wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymi (możliwy do pobrania poniżej lub w zakładce >Do pobrania >Druki).
Zajęcia postdiagnostyczne przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie działania Poradni oraz posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski należy składać drogą mailową na adres: ppp13@eduwarszawa.pl, w temacie wiadomości wpisując ZAJĘCIA lub w sekretariacie poradni do dnia 16.09.2022 roku. 
O ostatecznym przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje osoba prowadząca terapię. Rodzice zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia do 15 października 2022 r.