17 października 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

Rozpatrzenie wniosków o objęcie terapią

Szanowni Państwo,
Zespół Poradni PP nr 13 udzielił odpowiedzi drogą mailową (lub telefonicznie) na wnioski o objęcie zajęciami lub terapią na terenie Poradni w bieżącym roku szkolnym. Niestety, nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich Państwa dzieci, z uwagi na brak miejsc. 
Odpowiedzi zostały udzielone osobom, które we wniosku podały maila lub kontaktowy numer telefonu.